วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

โปรแกรม WaveLab

โปรแกรม WaveLab เป็นซอฟต์แวร์ทางด้านดนตรีที่เรีฃียกได้ว่า เล็กพริกขี้หนู ด้วยขนาดไฟล์ที่เล็กเพียงประมาณ 20 กว่าเม็ก แต่ทำงานดนตรีระดับบิ๊กได้สบาย
ในการใช้งานโดยทั่วๆไปของโปรแกรมนี้ สามารถอัดเสียงต่างๆลงมาเป็นไฟล์ wave หรือ mp3 ลงในเครื่องของเรา นอกจากนี้ยังสามารถแปลง Audio CD เป็นMp3 และปรับความดังของไฟล์ที่เรามีให้ดังเท่ากับระดับมาตรฐานของ CD Audio ทั่วไป
เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้ว ฉันได้มีโอกาสใช้โปรแกรม WaveLab ในการทำงาน Radio Documentary ก่อนจะใช้งานโปรแกรมนี้ ได้มีการทำ Workshop โดยช่างเทคนิคของสถานนี้วิทยุ FM100 ฉันได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมโดยการใส่ไฟล์เสียงลงไปในโปแกรม และนอกจากนี้ยังรู้วิธีการ fade เสียงให้เบาลง เพราะ ฉันต้องใช้โปรแกรมนี้ในการทำรายการข่าวสั้นช่วง 5 นาที และในไฟล์เสียงต้องประกอบไปด้วย เสียงผู้ประกาศ ผู้บรรยาย ผู้ถูกสัมพาษณ์ และ ดนตรีประกอบ จึงต้องมีการ fade เสียงเบา หรือ เพิ่มขึ้น ท้ายการWorkshop ช่างเทคนิคได้แนะนำให้ก็อปไฟล์ โปรแกรม WaveLab ใส่ Handy drive เพื่อไปติดตั้งและใช้งาน แต่ปรากฏว่า พอนำมาติดตั้งลงยังเครื่องโนตบุ๊คของฉัน
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ เนื่องจากโปรแกรม WaveLab ไม่สามารถติตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista แต่สามารถใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
ทำให้สร้างปัญหากับฉันเป็นอย่างมาก แต่ฉันก็สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากประสบการณ์ที่ได้รับอยากจะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทราบถึง ข้อมูลการใช้งานของโปรแกรม WaveLab ที่อาจจะเป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานในวงแคบเฉพาะวงการดนตรี ข่าว หรือสถานีวิทยุทั่วไป
หากฉันไม่ได้ทำการ Workshop ในครั้งนั้น ฉันก็จะไม่ได้รับความรู้ว่ามีโปรแกรมนี้อยู่ในโลกด้วยหรอ

ไม่มีความคิดเห็น: